Sandra Mera Orellana
(Logopeda)

  • Membre del Col·legi de Logopedes de Catalunya (CLC)
  • Postgrau en Tractament dels trastorns de la veu per la URL
  • Postgrau en Dislèxia per l’ISEP
  • Postgrau en Rehabilitació cognitiva pel l’ISEP
  • Àmplia experiència com a logopeda en població infantil i juvenil
  • Àmplia experiència en l’estimulació cognitiva de la gent gran