Cristina Tormo Llorens (Psicomotricista)

  • Membre de l’Associació Professional de Psicomotricistes (APP)
  • Màster en Ajuda Terapèutica Aucouturier (Intervenció psicomotriu). AEC
  • Postgrau en Pràctica Psicomotriu Aucouturier educativa i preventiva, AEC
  • Formació contínua en cursos i seminaris d’ajuda psicomotriu
  • Formació especialitzada sobre trastorns de l’espectre autista per Blanquerna-URL
  • Diplomada en Educació Social per la UB
  • Àmplia experiència en psicomotricitat amb infants de 0-6 anys i famílies
  • Àmplia experiència professional amb infància en risc