Tractament

optima_psicologia_mans
  • Una vegada s’inicia el tractament aquest acostuma a tenir una periodicitat d’una sessió setmanal, però segons el cas es pot aconsellar fer-ne dues setmanals.
  • Les sessions terapèutiques són individuals i duren 50 minuts.
  • Les sessions reeducatives són per parelles o individuals i tenen una durada de 50 minuts.
  • Els seguiments periòdics amb la família i amb l’escola per treballar tots conjuntament en la mateixa direcció són fonamentals.