Serveis

Psicologia

Psicologia infantil

Tractament en diferents problemàtiques psicològiques

Psicologia d’adults:

Tractament en diferents problemàtiques psicològiques

Logopèdia (Infantil i d’adults)

La logopeda s’ocupa de la prevenció, detecció, avaluació, diagnòstic i tractament de les alteracions de la comunicació i les seves funcions associades mitjançant tècniques terapèutiques pròpies de la seva disciplina.

Psicomotricitat

La Psicomotricitat treballa la connexió entre la ment i el cos, i ajuda a harmonitzar aquesta interrelació. Ens movem, ens expressem i ens relacionem, segons com sentim, com ens emocionem i com pensem en aquell precís moment.

Psicopedagogia

Acompanyem als infants i als adolescents en el seu procés d’aprenentatge, identificant i desenvolupant en ells: capacitats, habilitats, estrategies, motivació i constància pel aprenentatge.