Enfocament

optima_psicologia_supernen

A Òptima entenem al infant com un esser únic que interactua amb el seu entorn de manera global . Busquem i analitzem aquells factors que podrien estar incidint o dificultant una correcte adaptació del infant en els diferents contexts on es desenvolupa (familiar, escolar i social) buscant així el benestar del infant i de la seva família.El nostre enfoc holístic te molt present tots els aspectes que configuren la persona  (físic, cognitiu, emocional i  social) i com aquests s’interrelacionen entre sí per conformar la identitat de cadascú, una manera de ser i de mostrar-se al mon. Sovint una dificultat en algun d’aquests aspectes repercuteix en més dimensions, perquè tot va connectat, som essers globals.

Som un equip de professionals especialitzats en diferents àrees que treballem conjuntament per  acompanyar a les famílies en les seves dificultats i trobar la solució més adient.

A partir de l’anàlisi de la demanda que fa la família decidim quin és l’abordatge més adequat:

  • Psicomotricitat relacional
  • Teràpia psicològica
  • Reeducació psicopedagògica
  • Logopèdia
  • Tècniques d’estudi
  • Pautes educatives